SIRA
NO
HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Talep, Öneri ve Şikayetler

TELEFONLA YAPILAN VATANDAŞ ŞİKÂYET BAŞVURULARI

5 gün
2 Bimer

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİNDEN GELEN BAŞVURULAR

1 E-Belediye Üyelerinin Onaylanması

https://ebelediye.battalgazi.bel.tr/ Adresindeki kayıt formunu uygun bir şekilde doldurmuş olmak ve sistemden eşleşen sicil bilgisi bulunmak.

30 Dakika
2 Web Sayfası Güncelleme

Resmi Talep Yazısı

30 Dakika
3 Bilgisayar Sistemlerinin Bakımında Kullanılacak Malzeme Temini

Hizmet Talep Formu

Resmi Yazı

Hizmet Talep Formu

15 Gün
4 Bilgisayar Bakımı ve Onarımı

Hizmet Talep Formu

Hizmet Talep Formu

2 Saat
5 Veri Aktarımı

Hizmet Talep Formu

Sözlü Talep

Hizmet Talep Formu

4 Saat
6 Yazıcı Kurulumu ve Bakımı

Hizmet Talep Formu 

Hizmet Talep Formu

2 Saat
7 Bilgisayar ve Çevre Birimleri Satın Alınması İçin Teknik Şartname Hazırlanması

Resmi Talep Yazısı

4 Saat
8 Güvenlik Erişim İzni

Hizmet Talep Formu

Resmi Yazı

Hizmet Talep Formu

30 dakika
9 E-Posta Hesabı Oluşturma

Hizmet Talep Formu

Hizmet Talep Formu

30 Dakika
10 Kurum İçi Tüm Personelin Otomasyon Kullanıcı Hesap İşlemleri

Hizmet Talep Formu

Sözlü Talep

Hizmet Talep Formu

30 dakika
11 Kurum İnternet Sitesinde İçerik Yayımlanması

Resmi Talep Formu

Sözlü Talep

Hizmet Talep Formu

30 dakika
12 Ağ Kurulumu

Hizmet Talep Formu

Hizmet Talep Formu

3 saat
13 İşletim Sistemi ve Yazılımların Kurulumu ve Güncellenmesi

Hizmet Talep Formu

Hizmet Talep Formu

8 saat
1 Ambalaj Atıklarının Toplanması

-

5 İş Günü
2 Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması

-

5 Gün
3 Atık Yağların Toplanması

-

2 Gün
4 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması

-

3 Gün
5 Sokak Hayvanlarının Toplanması

-

2 Gün
6 Gürültü ve Ses Şikayetlerinin Giderilmesi

-

3 Gün
7 Ticari Hayvan Besleme Şikayetlerinin Oluşturduğu Koku Problemlerinin Giderilmesi

-

5 gün
8 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görüşü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat Görüşü

15 Gün
1 İş Deneyim Belgesi

Talep Dilekçesi

2 İhale İşlemleri

İhalenin Özelliğine Göre Kamu İhale Kanunu’nca Olması Gereken Standart Formlar

1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
2. İmza Sirküleri
3. Ticaret Sicil Gazetesi
4. Teklif Mektubu ve cetveli
5. Varsa Ortaklık Durum Belgesi
6. İş Ortaklığı Belgesi
7. Geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin %3 kadar)

İhalenin Komisyon Kararının Onaylanmasıdan Sonra 3 Gün İçerisinde Katılımcılara Ekap Aracılığı Tebligat Yapılır
3 Sözleşme İmzalanmadan Önce Hazırlanması Gereken Belgelere İlişkin Açıklama


1- 10 (a) (b) (g) İhale tarihi itibariyle Ticaret Odasından (kayıtlı olduğu oda) alınacaktır.
2- 10 (c) İhale tarihi itibariyle Kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge ( SGK Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.)
3- 10 (d) İhale tarihi itibariyle Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesinden alınacaktır)
4- 10-(e) Sabıka kaydı (İhale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasında)
Anonim Şirket ise : Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının
Limited Şirket ise : Şirket Müdürü (Birden fazla ise tümünün), Şirket Müdürü yoksa ortaklarının tamamının
Kollektif Şirket ise : Ortaklarının Tamamının
Komandit Şirket ise : Komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların
Kooperatiflerde : Yönetim kurulu üyelerinin
Şahıs Şirketleri : Şahsın kendisine ait sabıka kaydı.
5- Karar Pulu – Sözleşme Pulu : Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarlar ayrı ayrı olmak üzere Vergi Dairesine yatırılacaktır.
6- Varsa KİK payı : Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutar. Halk Bankası veya Vakıflar Bankasına KİK Kurumsal tahsilat Hesabı Onbinde beş olarak belirtilerek yatırılacaktır.
8. Kesin Teminat : Banka Mektubu ise sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarda ve süre de olmak üzere ilgili bankadan alınacaktır.(Teklif bedelinin %6 kadar)
Nakit Teminat : Belediyemiz Gelir Müdürlüğü Veznesine yatırılabilir.

Sözleşmeye Davet Yazısında Sonra 10 Gün İçinde Sözleşme İmzalanır.
1 Taşınmaz Satışı

Geçici Teminat, Kesin Teminat, İmza Sirküsü, Nüfus Kayıt Örneği

90 Gün
2 Taşınmaz Kiralanması

Geçici teminat, Kesin Teminat , İmza Sirküsü, Nüfus Kayıt Örneği

60 Gün
3 Kamulaştırma

Tapu Kaydı
Uzlaşma Tutanağı 

90 Gün
4 Hisse Satışı

Dilekçe, Tapu Kaydı, Ödeme Makbuzu

30 Gün
5 Tapu Devri

Dilekçe, Tapu Kaydı

15 Gün
6 Tapu Tahsisi

Tapu Kaydı

120 Gün
1 İmar Planlarına uygun yeni yollar yapmak ve mevcut yolların onarımını yapmak

Dilekçe ile talep

Projelendirilerek mülkiyet sorunu çözüldükten sonra 30 Gün
2 Kış şartlarında UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Cadde ve sokakları ulaşıma açık tutmak, trafik akışını (Kar Temizliği) sağlamak

Dilekçe ile sözlü talep

3 Gün İçerisinde
3 Yol, Kaldırım, İstinat Duvarı, Asfalt, Tretuvar, Kilit Taşı Döşeme gibi Yatırımlar

Dilekçe ile talep

Diğer altyapı kurumlarından sonra sezon içerisinde bahar
4 Açılan yollara stabilize serip sıkıştırmak, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak

Dilekçe ile talep

Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında
5 Hafriyat ve Molozları döküm yerlerine nakletme

Dilekçe ile sözlü talep

7 Gün İçerisinde
6 Kaldırım (Bordür ve Kilit Taşı) Onarım

Dilekçe ve Sözlü Talep

10 Gün
7 Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları

Dilekçe ve Sözlü Talep

10 Gün
1 Belediyenin açmış olduğu veya Belediyeye açılmış davaları yürütmek

1-Dava ve cevap dilekçesi

2-Davaya ilişkin bilgi- belge ve deliller

3-Dava sonuçlarını bildirir tebligatlar

Yasal süresi içinde
2 İcra Takiplerini Yürütmek

1-Şikayet dilekçesi
2-İcra Takip Talebi
3-Ödeme emri

Yasal süresi içinde
1 Kaçak Yapı Kontrol

Dilekçe, Tapu Fotokopisi, Ruhsat Fotokopisi

30 Gün
2 Mailiinhidam Raporu - Metruk Yapılar

Emniyet Müdürlüğü dolayısıyla şikayet, Muhtarlıktan Şikayet,Vatandaşın dilekçeyle şikayetleri 

3 Riskli Yapılar

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Riskli Yapı Tespiti Yazısı 

4 Yapı Ruhsatı

Dilekçe,Bina Harçları,Mimari Havale Dilekçesi,m2 Hesabı,Tapu Fotokopisi,Tapu Kaydı, Aplikasyon Kroki,İmar Durumu, Numarataj, Plankote,Enerji Müsaade Yazısı, Emlak Borç Yok, Harfiyat Yazısı, Asfalt Kırım ve Bağlantı Yazısı,Riskli ise Riskli Tespit Formu ve Ruhsatı, Vekaletname. YAPI DENETİM ŞİRKETİ : Yapı Denetim Taahhütnamesi,Yapının Özellikleri, YİBF çıktısı,Yapı Denetim Bakanlık İzin Belgesi,Yapı Denetim Sözleşmesi,Proje Kontrol Formu,Yapı Denetim Harcı Yatırılmış Dekontu, MÜTEAHHİT -ŞİRKET + ŞAHIS İSE; Vergi Levhası,Oda Kayıt Belgesi+Sicil Gazetesi,İmza Sirküsü,Yetki Belgesi,Müteahhit Yetki Belgesi,Sgk-Bağkur No,Şirket Yetkilisi Kimlik Fotokopisi,Müteahhit ve Arsa Sahibi Arasındaki Sözleşme,Şantiye Şefi Sözleşmesi+Taahhütnamesi, Müteahhit Taahhütnamesi, Mimari+Statik+Elektrik+Makine Taahhütnameleri,Jeolojik Etüt Kapak Fotokopisi.

1 Gün
5 Yapı Kullanma İzin Belgesi

Tapu Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Yapı Ruhsatı

1 Gün
6 Yanan Yıkılan Ruhsatı

Riskli Yapı Tespit Formu, Numarataj,Bina Fotoğrafları, Yıkımdan Sorumlu İnşaat Mühendisi Raporu, Muhtardan Alınacak Bina Boş Belgesi, Elektrik-Su-Doğalgaz İlişik Kesme Yazısı,Son Üç Aylık Tapu Kaydı, Mal Sahibi Kimlik Fototkopisi, Tapu Kaydı, Harfiyat Yazısı.

15 Gün
7 Tadilat,Yenileme, Yeniden, Güçlendirme

İstenen belgeler belediyeden belediyeye ve bina tipine göre değişiklik gösterir. Genel olarak istenen evraklar ise; Tadilat Ruhsatı Dilekçesi, Tapu, İmar Durum Belgesi, Mimari-Statik-Eleketrik-Mekanik Tesisat Projeleri, Proje Müellifi Taahhütnameleri, Fenni Mesul Taahhütnamesi, Apartman Karar Defteri            

15 Gün
1 Nakil Talebi, Nakil Gelen, Nakil Giden

Dilekçe
Hizmet Belgesi
Kurum Yazısı

15 Gün
2 Açıktan Atama Talebi

Dilekçe

15 Gün
3 İş Talebi

Dilekçe
Cv 

1 İş Günü
4 Staj Talebi

Dilekçe
Öğrenim Belgesi

15 Gün
5 Hizmet Belgesi Talebi

Dilekçe
Müdürlük Yazısı

1 İş Günü
6 Yeşil Pasaport Talebi

Dilekçe
Fotoğraf
Müdürlük Üst Yazısı

2 İş Günü
7 Çalışan Personellerimizin Dilekçeleri

Dilekçe
Müdürlük Üst Yazısı

2 İş Günü
8 Şikayet – İstek Ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

Dilekçe

15 Gün
9 Maaş Bordrosu

-

1 İş Günü
10 Kamu Kurumlarından Gelen Yazılar

-

3 İş Günü
1 Hayır Çarşısı

Kayıt Formu Dolumu              
Kimlik Fotokopisi

30 Gün
2 Tarihe Yolculuk Turları

Katılımın sağlanması yeterlidir.

3 Saat
3 Elsanatları Kursları

Halk Eğitim Müdürlüğünden kayıt yapmaları yeterlidir

3-6 Ay
4 Kültür Merkezleri Süresiz
5 Meslek Edindirme Kursları

Kimlik Fotokopisi Diploma 

3-6 Ay
6 Engelsiz Yaşam Merkezi

Heyet Raporu
RAM Raporu
Kimlik Fotokopisi
Fotoğraf

           
12 ay
7 Kütüphaneler Süresiz
8 Cenaze İşleri 3 Gün
9 Evlendirme İşleri

Fotoğraf
Kimlik Fotokopisi

3-5 Gün
1 Emlak Vergisi Muafiyeti

Emekli ise emeklilik belgesi, ev hanımıysa sgk'dan üzerine sigorta kaydı olmadığına dair belge, özürlüler için özürlü belgesi

5 Dakika
2 İntikal işlemleri

Veraset ilamı, tapu fotokopisi, nufus cüzdani fotokopisi

10 Dakika
3 Emlak Rayiç Değeri

Tapu, kimlik fotokopisi

10 Dakika
4 Basit Usul ( İşyeri veya evler için kira bildirimi )

Tapu, kimlik fotokopisi

5 Dakika
5 Emlak Vergisi Borcu Öğrenme ve Ödeme

Kimlik fotokopisi

5 Dakika
6 Beyan Bildirimi Verme

Tapu, kimlik fotokopisi, oturma ruhsatı

10 Dakika
7 ÇTV ve İlan Reklam Adres Tespiti

-

1 Gün
8 İfraz İşlemleri

Tapu

5 Dakika
9 Tahsilat İşlemleri

-

5 Dakika
10 İlan Reklam Beyan Güncelleme, Yeni Beyan

-

10 Dakika
11 İlan Reklam Vergisi Tahakkuk ve Düzenleme

-

5 Dakika
12 İlan Reklam Sicil Giriş

-

5 Dakika
13 Çevre Temizlik Vergisi Sicil Girişi

-

5 Dakika
14 ÇTV İşlemleri ( ÇTV Güncelleme, ÇTV İptal, ÇTV Borç Sorgulama ve Ödeme )

Kimlik Fotokopisi

5 Dakika
15 İşyeri Açma Ruhsatı İçin Borcu Yoktur Kağıdı

-

5 Dakika
16 Genel Tahakkuk Ruhsat Harcı

-

5 Dakika
17 Pazar Yerleri İşlemleri

-

10 Dakika
18 Ödeme İşlemleri

-

5 Dakika
1 Randevu

-Başvuru sahibinin;
1- Adı-Soyadı  
2- Telefon Numarası
3- Görüşeceği Konu                            
-Taleplerine göre
1- Belediye Başkanı ile iletişimin sağlanması          
2- Konularına göre ilgili müdürlüklere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Vatandaşlarımızın Sayın Başkanla Görüşme talepleri not alınarak bir tarih ve saat belirlenir. İlgiliye randevu tarihi en geç 1 gün içinde cevap verilir.Gerekirse telefon ile görüştürülür
2 Günlük Program

-

1 Yıl
3 Dilekçe

Dilekçe ve vatandaşın sunacağı ek belgeler

Günlük
4 Temsili Ağırlama

-

5 gün
5 Birimler Arası Koordinasyon

-

Günlük
6 Resmi Yazışma

-

15 Gün
7 Vatandaşlarımız Tarafından Yapılan Diğer Müracaatlar

-

Hemen
8 Birimler Arası Toplantı

-

Haftada 1 Gün
9 Etkinlik Organizasyonu 3 Gün Öncesi Bilgilendiriliyor
10 Sosyal Medya İletişim

Tüm Kurum ve Kuruluşlar, STKlar, Dernekler, Odalar, Vatandaşlar

1 Hafta
11 Medya Takip

-

Günlük
12 Talepler

Dilekçe ve vatandaşın sunacağı ek belgeler

Günlük
1 Mevcut Park ve Yeşil Alanların Bakımı, Temizliği

Dilekçe
Çağrı Merkezi

7 Gün
2 İlçe Sınırları Dahilinde Yeni Park ve Yeşil Alan Oluşturmak

Dilekçe
Çağrı Merkezi

1 Yıl
3 Ağaç Dikim Hizmetleri (Kasım-Mart Ayları Arası) Kaldırım Genişliği 2,00 Metreden Daha Büyük Alanlara Dikim Yapılabilir.

Dilekçe
Çağrı Merkezi

3 Ay
4 Park Alanlarında Oturma Grupları,Çocuk Oyun Grupları Temin Etmek Mevcut Olanları İyileştirmek

Dilekçe
Çağrı Merkezi 

7 Gün
5 Tüm İlçe Sınırları Dahilinde Park ve Yeşil Alanlarda, Sokaklarda Mevsimlik (yazlık-kışlık) Budama,Ot-Çalı-Diken Temizliği Çalışmalarının Yürütülmesi

Dilekçe
Çağrı Merkezi 

7 Gün
6 Vatandaşın Özel Mülkiyetinde Bulunan Ağaçların Budama İstemine İlişkin Dilekçelerinin Değerlendirilmesi

1- Çağrı Merkezi
2- Dilekçe
3- Apartman ve blok sakinlerinin tamamının imzası veya konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi ekli dilekçe
4- Müstakil konutlar için konut sahibibni dilekçesi d)Kesilecek olan ağacın Orman ağacı olması halinde,tehlikeli olduğunun tespitinden sonra ,Orman İşletme Şefliği'nden alınacak izin belgesi 

7 Gün
7 Sulamam Arazözleri ile Parklarımızın Sulanması ve Park İçerisindeki Aydınlatma Problemleri

Dilekçe
Çağrı Merkezi 

30 Gün
8 Proje Çizimi

Dilekçe
Çağrı Merkezi 

1 Ay
1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Şahıs İçin:
1. Kimlik,
2. Vergi Levhası,
3. Kira Kontratı
Şirket İçin:
1. Ticaret Sicil Gazetesi,
2. İmza sirküleri,
3. Faaliyet Belgesi,
4. Kimlik,
5. Vergi Levhası,
6. Kira Kontratı

15 Gün
2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Şahıs için:
1. İkametgâh Senedi,
2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3. Sabıka Kaydı,
4. Sağlık Raporu(Devlet Sağlık Kuruluşundan),
5. 3 Adet Fotoğraf,
6. Vergi Levhası,
7. Tapu Fotokopisi,
8. Kira Kontratı (Noter Tasdikli),
9. Kat Maliklerinden Muvafakatname (Noterden),
10. Ortak Açılacak ise Ortaklık Senedi,
11. Taahhütname(Polis yasak ve mevzuatlarına uyacağına dair),
12. İskân Belgesi(Yapı Kullanım İzin Belgesi),
13. Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin),
14. Yerleşim Krokisi,
15. İşyeri Devir Alınacaksa: Devir Sözleşmesi,
16. Ruhsatın Aslı,
17. İtfaiye Raporu.
Şirket Adına ise ayrıca;
1. Ticaret Sicil Gazetesi,
2. İmza Sirküleri,
3. Ortaklar Kurul Kararı(Görevlendirme Hk.),
4. Faaliyet Belgesi

1 Ay
3 24 Saat Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde
4 Canlı Müzik İzin Belgesi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde
5 Alkollü İşletme Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

7 İş Günü içinde
6 Ruhsat Güncelleme

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde
7 Görüş, Mesafe Ölçümü ve Faaliyet Konusu Tespiti

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına Haiz Olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde
1 Vatandaştan Gelen Yol Süpürme Talepleri

-

7 Gün
2 Vatandaştan Gelen Yol Yıkama Talepleri

-

7 Gün
3 Vatandaştan Gelen Cami Temizlik Talepleri

-

15 Gün
4 Vatandaştan Gelen Konteyner Yıkama Talepleri

-

7 Gün
5 Vatandaştan Gelen Konteyner Talepleri

-

7 Gün
6 Toplu Temizlik Hizmetleri

-

7 Gün
1 Meclis Karar Sureti Verilmesi

Tarih ve Sayı İçeren Dilekçe 

1 Saat
2 Encümen Karar Sureti Verilmesi

Tarih ve Sayı İçeren Dilekçe 

1 Saat
3 Bimer 15 Gün
4 Cimer

-

15 Gün
5 Muhtar Bilgi Sistemi

-

10 Gün
6 Dilekçe

-

15 Gün
7 Bilgi Edinme

1.Başvuru sahibinin (Adı ,Soyadı, T.C. Kimlik No., İletişim Bilgileri, Email adresi) bilgilerini içeren yazı

15 Gün
1 Zabıta İş ve İşlemleri
2 Çalışma Programları
3 Nöbetler ve Görev Dağılımları 1 Gün
4 Denetim Raporları
5 Tutanaklar

Dilekçe

7 Gün
6 Araştırma Tutanakları

Dilekçe

7 Gün
7 Zaptedilen Eşyalar Tutanağı

Dilekçe

7 Gün
8 Adres Tespit Tutanakları

Dilekçe

7 Gün
9 Mali Durum Tespit Tutanakları

Dilekçe

7 Gün
10 Ceza Tutanakları

Dilekçe

7 Gün
11 1608 sayılı Kanun Gereği

Dilekçe

7 Gün
12 3572 sayılı Kanun Gereği

Dilekçe

7 Gün
13 3194 sayılı Kanun Gereği

Dilekçe

1 Gün
14 5326 sayılı Kanun Gereği

Dilekçe

7 Gün
15 Gürültü İle İlgili Gelen Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Dilekçe

7 Gün
16 Esnaf Denetimleri

Dilekçe, e-mail, şahsen müracaat, telefon

7 Gün
17 Pazar Denetimleri

Dilekçe, e-mail, şahsen müracaat, telefon

7 Gün
18 Seyyar Denetimleri

Dilekçe, e-mail, şahsen müracaat, telefon

7 Gün
19 Cumhuriyet Savcılığından Gelen Talimatlar 7 Gün
20 Emniyet Teşkilatından Gelen Talimatlar 7 Gün
21 Kurum adına yapılan Tebligatlar 7 Gün
22 Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tebligatlar 7 Gün
23 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adres Tespitleri Vergi Daireleri Adres Tespitleri 7 Gün
24 Ölçü ve Ayar İşleri

Beyan formu

7 Gün
25 Ölçü ve Ayar Talepleri

Beyan formu

7 Gün
26 Ölçü ve Ayar Beyannameleri

Beyan formu

7 Gün
27 Ölçü Aletlerinin Kontrolü 7 Gün
28 Ani Kontroller 7 Gün
29 Yıllık Kontroller 7 Gün
30 Tutanaklar 7 Gün
31 Ölçü Aletleri Kontrol Raporları 7 Gün
32 Sanayi Bakanlığından Gelen Talimatlar 7 Gün
33 İmha Edilen Gıda Maddesi Tutanakları İmha Edilir
34 Gıda Denetimleri 7 Gün
159 adet kayıt bulundu...
Sayfalar :
1