ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 57554130
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Günlük Program
Hizmetin Tanımı:

Başkanın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5400 sayılı Kanunu madde 11
Hizmetten Yararlananlar: Sayın Başkan ve Birim Müdürleri
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Özel Kalem Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Yıl
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Esra DAĞDELEN
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1001- 1005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 28.04.2016 11:32:21