ANA SAYFA

Sıra No: 12
Kurum Kodu: 57554130
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Talepler
Hizmetin Tanımı:

Doğrudan Başkana gelen dilek, istek ve şikâyetleri ilgili Müdürlüklere aktararak sonuçlanmasını sağlamak

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar: Başkan Yrd, Birim Müdürleri, Kurum ve Kuruluşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe ve vatandaşın sunacağı ek belgeler

İlk Başvuru Makamı: Özel Kalem Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Günlük
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 28.04.2016 11:56:29