ANA SAYFA

Sıra No: 3
Kurum Kodu: 95597560
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Kamulaştırma
Hizmetin Tanımı:

Belediye Başkanlığımız adına yapılan satın alma işlemini kapsar. 

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Tapu Kaydı
Uzlaşma Tutanağı 

İlk Başvuru Makamı: Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Ticaret ve Sanayi Odası, Emlak Kom. Odası, Basın İlan Kurumu

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
90 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: İbrahim Utku SELÇUK
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2007
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 29.04.2016 16:32:11