ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 57554130
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Randevu
Hizmetin Tanımı:

Başkanın telefon, ziyaretçi ve randevularını düzenlenmek

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5397 sayılı Kanunu madde 11
Hizmetten Yararlananlar: Tüm Kurum ve Kuruluşlar, STKlar , Dernekler, Muhtarlar, Odalar, Vatandaşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-Başvuru sahibinin;
1- Adı-Soyadı  
2- Telefon Numarası
3- Görüşeceği Konu                            
-Taleplerine göre
1- Belediye Başkanı ile iletişimin sağlanması          
2- Konularına göre ilgili müdürlüklere yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

İlk Başvuru Makamı: Özel Kalem Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Sivil Toplum Kuruluşları ve Vatandaşlarımızın Sayın Başkanla Görüşme talepleri not alınarak bir tarih ve saat belirlenir. İlgiliye randevu tarihi en geç 1 gün içinde cevap verilir.Gerekirse telefon ile görüştürülür
Yıllık İşlem Sayısı: 3731
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Esra DAĞDELEN
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1001- 1005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 28.04.2016 11:28:25