ANA SAYFA

Sıra No: 4
Kurum Kodu: 40959962
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Açılan yollara stabilize serip sıkıştırmak, stabilize yolların bakım ve onarımlarını yapmak
Hizmetin Tanımı:

-

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Fen İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe ile talep

İlk Başvuru Makamı: yok
Paraf Listesi:

Rıfat ARICA
Eyüp SAĞLAM 

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 27.5.2019 15:25:31