ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 29676397
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Hizmetin Tanımı:

Sıhhi-Gayrisıhhi İşyeri Ruhsatı

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.Maddesi, 10.08.2005 Tarih, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği
Hizmetten Yararlananlar: Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Esnaflar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Şahıs İçin:
1. Kimlik,
2. Vergi Levhası,
3. Kira Kontratı
Şirket İçin:
1. Ticaret Sicil Gazetesi,
2. İmza sirküleri,
3. Faaliyet Belgesi,
4. Kimlik,
5. Vergi Levhası,
6. Kira Kontratı

İlk Başvuru Makamı: Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

1) Büyükşehir Belediyesi-İtfaiye Dairesi Başkanlığı,
2) Maski Genel Müdürlüğü,
3) İlçe Emniyet Müdürlüğü,
Esnaf ve Sanatkalar Odası,
4) Bölge Çalışma Müdürlüğü,
5)Kaymakamlık

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Kontrol ve Denetimler 1 Ay içerisinde Evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde ruhsat 3 Gün içinde düzenlenir.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 600
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: 1.İbrahim BULUT 2.Samet AVCU 3.Emre ULUBABA 4.Halil SAYIN 5.Emrullah YILDIZ 6.Beyza DEMİREL 7.Didem YEŞİL
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 08:59:56