ANA SAYFA

Sıra No: 6
Kurum Kodu: 33950020
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Vatandaşın Özel Mülkiyetinde Bulunan Ağaçların Budama İstemine İlişkin Dilekçelerinin Değerlendirilmesi
Hizmetin Tanımı:

Vatandaştan gelen taleplerin incelenerek sonuçlandırılması 

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Çağrı Merkezi
2- Dilekçe
3- Apartman ve blok sakinlerinin tamamının imzası veya konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi ekli dilekçe
4- Müstakil konutlar için konut sahibibni dilekçesi d)Kesilecek olan ağacın Orman ağacı olması halinde,tehlikeli olduğunun tespitinden sonra ,Orman İşletme Şefliği'nden alınacak izin belgesi 

İlk Başvuru Makamı: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Merve HAN
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 4202
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:51:42