ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 41305710
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Belediyenin açmış olduğu veya Belediyeye açılmış davaları yürütmek
Hizmetin Tanımı:

Her türlü Adli ve İdari takibat

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
-6100 SK.(HMK.) -2577 SK. (İYUK), -5393 (BK.) -6098 SK. (BK.)
Hizmetten Yararlananlar: Tüm Birimler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

1-Dava ve cevap dilekçesi

2-Davaya ilişkin bilgi- belge ve deliller

3-Dava sonuçlarını bildirir tebligatlar

İlk Başvuru Makamı: Hukuk İşleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

-Ara kararın yerine getirilmesi istemi,

-Bilgi, belge ve delil bildirilmesi istemi,

-Bilirkişi raporu hakkında inceleme ve görüş bildirilmesi istemi.

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:


-Temyiz,
-İtiraz
-Karar düzeltme
-İhtarname, Muhtıra ve her türlü bilgi ve belge istemi
-Yasal başvuru

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Yasal süresi içinde
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Yasal süresi içinde
Yıllık İşlem Sayısı: 1000
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: -Av.Ali Mete KARATAŞ -Hande CÜCEMEN
E-Posta Adresi: [email protected] - [email protected]
Telefon Numarası: 1020
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 13:46:47