ANA SAYFA

Sıra No: 3
Kurum Kodu: 73252414
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Riskli Yapılar
Hizmetin Tanımı:

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için çok yıllık binaların devlet katkısıyla yıkımının yaptırılması

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Hizmetten Yararlananlar: Gerçek -Tüzel Kişiler -Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Riskli Yapı Tespiti Yazısı 

İlk Başvuru Makamı: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Büşra AYHAN, Başar ZELCEK, Yusuf AYAZ, Mehmet KARTAL
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2045 - 2043
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 16:13:39