ANA SAYFA

Sıra No: 8
Kurum Kodu: 58526588
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görüşü
Hizmetin Tanımı:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Çevreye Verilebilecek olası Zararları Tesbit Etmek ve Gerekirse Tedbirler Aldırmak

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (10.08.2005 Tarihli ve 25902 Sayılı Resmi Gazete)
Hizmetten Yararlananlar: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat Görüşü

İlk Başvuru Makamı: Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Cebrail KARADENİZ
Yasin KAYA
Tolgahan YILMAZ

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat Olumlu veya Olumsuz Görüşü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 84
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Cebrail KARADENİZ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 25.04.2016 16:10:11