ANA SAYFA

Sıra No: 7
Kurum Kodu: 58526588
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Ticari Hayvan Besleme Şikayetlerinin Oluşturduğu Koku Problemlerinin Giderilmesi
Hizmetin Tanımı:

Hayvan atıkları ve gübre kokusu bertarafı, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürmesini sağlama amacıyla koku oluşturan materyallerin ortadan kaldırılması.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Çevre Kanununca (2872 Sayılı Kanun) Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik (19.07.2013 Tarihli ve 28712 Sayılı Resmi Gazete)
Hizmetten Yararlananlar: Battalgazi Sınırlarında Bulunan Vatandaşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Çağrı Merkezi/Bimer
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
5 gün
Yıllık İşlem Sayısı: 88
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Cebrail KARADENİZ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 25.04.2016 16:06:51