ANA SAYFA

Sıra No: 8
Kurum Kodu: 33950020
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Proje Çizimi
Hizmetin Tanımı:

Park yerlerinin imar durumuna bakılarak yeni park çizimi yapılması 

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe
Çağrı Merkezi 

İlk Başvuru Makamı: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
1 Ay
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Ay
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Furkan ALPAY
E-Posta Adresi: furkanalpay@gmail.com
Telefon Numarası: 4208
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.5.2019 09:53:51