ANA SAYFA

Sıra No: 3
Kurum Kodu: 58526588
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Atık Yağların Toplanması
Hizmetin Tanımı:

Bu faaliyet atık yağların üretiminden bertarafına kadar olan süreci takip ederek doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini engellemektir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Çevre Kanununun (2872 Sayılı Kanun) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008 Tarihli ve 26952 Sayılı Resmi Gazete)
Hizmetten Yararlananlar: Battalgazi Sınırlarında Bulunan Vatandaşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Çağrı Merkezi/Bimer
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
3 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
2 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 10
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Cebrail KARADENİZ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 25.04.2016 16:04:09