ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 49107986
Standart Dosya Planı Kodu: 622.01
Hizmetin Adı: Talep, Öneri ve Şikayetler
Hizmetin Tanımı:

Çağrı Merkezine gelen talep istek ve şikayetlerin yönlendirilmesi

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu
Hizmetten Yararlananlar: Kamu ve vatandaşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Basın Yayın Ve Halka İlişkiler Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

TELEFONLA YAPILAN VATANDAŞ ŞİKÂYET BAŞVURULARI

İlk Başvuru Makamı: Basın Yayın Ve Halka İlişkiler Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Talep Sahibi
Çağrı Merkezi
İlgili Birim Müdürü
Görevlendirilen Personel 
İlgili Birim Müdürü
Çağrı Merkezi
Vatandaş 

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Birimlere Havale

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
5 gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Meltem MENEKŞE
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 14.04.2016 16:35:30