ANA SAYFA

Sıra No: 4
Kurum Kodu: 73252414
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Yapı Ruhsatı
Hizmetin Tanımı:

Yapı Ruhsatı, yapımına başlanacak yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce (İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilmesi zorunlu bir belgedir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi gereğince
Hizmetten Yararlananlar: Tüm Birimler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe,Bina Harçları,Mimari Havale Dilekçesi,m2 Hesabı,Tapu Fotokopisi,Tapu Kaydı, Aplikasyon Kroki,İmar Durumu, Numarataj, Plankote,Enerji Müsaade Yazısı, Emlak Borç Yok, Harfiyat Yazısı, Asfalt Kırım ve Bağlantı Yazısı,Riskli ise Riskli Tespit Formu ve Ruhsatı, Vekaletname. YAPI DENETİM ŞİRKETİ : Yapı Denetim Taahhütnamesi,Yapının Özellikleri, YİBF çıktısı,Yapı Denetim Bakanlık İzin Belgesi,Yapı Denetim Sözleşmesi,Proje Kontrol Formu,Yapı Denetim Harcı Yatırılmış Dekontu, MÜTEAHHİT -ŞİRKET + ŞAHIS İSE; Vergi Levhası,Oda Kayıt Belgesi+Sicil Gazetesi,İmza Sirküsü,Yetki Belgesi,Müteahhit Yetki Belgesi,Sgk-Bağkur No,Şirket Yetkilisi Kimlik Fotokopisi,Müteahhit ve Arsa Sahibi Arasındaki Sözleşme,Şantiye Şefi Sözleşmesi+Taahhütnamesi, Müteahhit Taahhütnamesi, Mimari+Statik+Elektrik+Makine Taahhütnameleri,Jeolojik Etüt Kapak Fotokopisi.

İlk Başvuru Makamı: yok
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Çevre ve Şehircilik Müd. Maski Genel Müd. Malatya Büyükşehir Bel.    Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeye Gönderilen Yazışmalar

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: İlker KIRAÇ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2009-2010-2012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 16:22:04