ANA SAYFA

Sıra No: 5
Kurum Kodu: 73252414
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Yapı Kullanma İzin Belgesi
Hizmetin Tanımı:

Tamamen veya kısmen biten yapılar için belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında ise valiliklerce bina sahiplerine verilmesi zorunlu bir belgedir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince
Hizmetten Yararlananlar: Tüm Birimler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Tapu Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Yapı Ruhsatı

İlk Başvuru Makamı: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Çevre ve Şehircilik Müd. Maski Genel Müd. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeye Gönderilen Yazışmalar  Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: İlker KIRAÇ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2009 - 2010 - 2012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 16:25:19