ANA SAYFA

Sıra No: 6
Kurum Kodu: 95597560
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Tapu Tahsisi
Hizmetin Tanımı:

Diğer kurumlardan Belediyemizin kullanımına verilen taşınmazların tahsisi işlemlerini kapsar.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Tapu Kaydı

İlk Başvuru Makamı: Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Tahsis talebi yapılan ilgili idareler

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
120 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: İbrahim Utku SELÇUK
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2007
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 2.05.2016 09:24:30