ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 51597924
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Zabıta İş ve İşlemleri
Hizmetin Tanımı:

Esenlik ve  Güvenlik Hizmetleri

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu
Hizmetten Yararlananlar: Vatandaşlar, Özel Sektör ve Kamu kurumları
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Zabıta Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:
İlk Başvuru Makamı: Zabıta Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Zbt.Memuru -Zbt.Amiri - Zbt.Müdürü - Başkan Yardımcısı - Başkan
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 4005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 21.04.2016 11:55:33