ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 32092537
Standart Dosya Planı Kodu: 710.01
Hizmetin Adı: Web Sayfası Güncelleme
Hizmetin Tanımı:

Belediye Resmi Web sayfasında yeni duyuru ve ilanlar yayınlanır.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 3
Hizmetten Yararlananlar: Genel Kullanıcılar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Resmi Talep Yazısı

İlk Başvuru Makamı: Bilgi İşlem Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Bilgi İşlem Müdürü 

Teknik Personel

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
30 Dakika
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: Elif Nida  DİNÇER
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 18.01.2016 14:37:26