ANA SAYFA

Sıra No: 4
Kurum Kodu: 57554130
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Temsili Ağırlama
Hizmetin Tanımı:

Başkan´ın yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirleri için her türlü karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerini Başkan adına yerine getirmek ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılmasını sağlamak

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5399 sayılı Kanunu madde 11
Hizmetten Yararlananlar: Sayın Başkan , Başkan Yardmcıları , Birim Müdürleri,
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Özel Kalem Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
5 gün
Yıllık İşlem Sayısı: 21
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Esra DAĞDELEN
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1001- 1005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 28.04.2016 11:36:32