ANA SAYFA

Sıra No: 10
Kurum Kodu: 57554130
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Sosyal Medya İletişim
Hizmetin Tanımı:

Başkanın sosyal medya araçlarıyla iletişimini sağlamak

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5394 sayılı Kanunu madde 10
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Özel Kalem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Tüm Kurum ve Kuruluşlar, STKlar, Dernekler, Odalar, Vatandaşlar

İlk Başvuru Makamı: Özel Kalem Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Facebook, Twitter, Mail, Çağrı Merkezine Gelen Mesajlar

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Hafta
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Esra DAĞDELEN
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1001- 1005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 28.04.2016 11:53:23