ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 40959962
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Kış şartlarında UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Cadde ve sokakları ulaşıma açık tutmak, trafik akışını (Kar Temizliği) sağlamak
Hizmetin Tanımı:

-

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Fen İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe ile sözlü talep

İlk Başvuru Makamı: Fen İşleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Rıfat ARICA
Eyüp SAĞLAM 

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
3 Gün İçerisinde
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 27.05.2019 15:06:08