ANA SAYFA

Sıra No: 5
Kurum Kodu: 95597560
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Tapu Devri
Hizmetin Tanımı:

Daha önce satışı yapılmış olan Belediyemizin satış yaptığı taşınmazların tapu devir işlemlerini kapsar.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe, Tapu Kaydı

İlk Başvuru Makamı: Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Tapu Müdürlüğü

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: İbrahim Utku SELÇUK
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2007
Veriyi Giren Personelin Adı: TAYLAN YAĞMUR
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Ziraat Mühendisi
Veri Giriş Tarihi: 10.05.2019 14:21:58