ANA SAYFA

Sıra No: 34
Kurum Kodu: 51597924
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Gıda Denetimleri
Hizmetin Tanımı:

5179 Sayılı Yasa gereği Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli yapılmaktadır

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5179 sayılı yasa, 5393 sayılı yasa
Hizmetten Yararlananlar: İlçemizdeki gıda üretim ve satış yerlerinin rutin ve ani kontrollerinin yapılması
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Zabıta Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:
İlk Başvuru Makamı: Gıda Denetim Ekibi
Paraf Listesi:

Zbt.Memuru
Zbt.Amiri
Zbt.Müdürü
Başkan Yardımcısı

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 4005
Veriyi Giren Personelin Adı: TAYLAN YAĞMUR
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Ziraat Mühendisi
Veri Giriş Tarihi: 10.05.2019 14:18:41