ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 32092537
Standart Dosya Planı Kodu: 710.01
Hizmetin Adı: E-Belediye Üyelerinin Onaylanması
Hizmetin Tanımı:

Belediye sınırları içinde emlak vergisi olan vatandaşların Belediye Resmi Web Sayfasında E-Belediye hizmeti sunularak üye kaydı yapılması ve emlak vergisi borçlarının görüntülenmesi veya ödenmesi


E-Belediye

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 3
Hizmetten Yararlananlar: Genel Kullanıcılar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

https://ebelediye.battalgazi.bel.tr/ Adresindeki kayıt formunu uygun bir şekilde doldurmuş olmak ve sistemden eşleşen sicil bilgisi bulunmak.

İlk Başvuru Makamı: Bilgi İşlem Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Bilgi İşlem Müdürü

Teknik Personel

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
30 Dakika
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Yağmur DEĞİRMENCİ
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 0 422 328 41 55
Veriyi Giren Personelin Adı: TAYLAN YAĞMUR
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Ziraat Mühendisi
Veri Giriş Tarihi: 3.09.2018 09:03:16