ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 73252414
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Mailiinhidam Raporu - Metruk Yapılar
Hizmetin Tanımı:

Mailiinhidam durumda olan yapıların kontrol edilip yıkım kararlarının alınması

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
3194 sayılı imar kanununun 39. maddesi
Hizmetten Yararlananlar: Gerçek - Tüzel Kişiler - Kamu Kurum ve Kuruluşları
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Emniyet Müdürlüğü dolayısıyla şikayet, Muhtarlıktan Şikayet,Vatandaşın dilekçeyle şikayetleri 

İlk Başvuru Makamı: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Mülkiyet Sahipleri veya Muhtarlıklar

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Büşra AYHAN, Başar ZELCEK, Yusuf AYAZ, Mehmet KARTAL
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2045 - 2043
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 13:59:00