ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 41305710
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: İcra Takiplerini Yürütmek
Hizmetin Tanımı:

Her türlü Adli ve İdari takibat

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
2004 SK. (İİK.)
Hizmetten Yararlananlar: Tüm Birimler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

1-Şikayet dilekçesi
2-İcra Takip Talebi
3-Ödeme emri

İlk Başvuru Makamı: Hukuk İşleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Borca dayanak alacak ve borç kalemlerinin konu ve miktar yönünden sorgulanması.

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

-İtiraz
-Şikayet
-Muhtıra
-Haciz ve tebligat

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Yasal süresi içinde
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Yasal süresi içinde
Yıllık İşlem Sayısı: 250
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: - Av.Ali Mete KARATAŞ - Hasan ÇOŞKUN
E-Posta Adresi: [email protected] - [email protected]
Telefon Numarası: 1020
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 13:51:02