ANA SAYFA

Sıra No: 3
Kurum Kodu: 40959962
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Yol, Kaldırım, İstinat Duvarı, Asfalt, Tretuvar, Kilit Taşı Döşeme gibi Yatırımlar
Hizmetin Tanımı:

-

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Fen İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe ile talep

İlk Başvuru Makamı: Fen İşleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Rıfat ARICA
Eyüp SAĞLAM 

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Diğer altyapı kurumlarından sonra sezon içerisinde bahar
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 27.05.2019 15:10:58