ANA SAYFA

Sıra No: 6
Kurum Kodu: 47387595
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Dilekçe
Hizmetin Tanımı:

Talep, Şikayet ve Bilgi Edinme

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
3071 Dilekçe Kanunu
Hizmetten Yararlananlar: Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Yazı İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Yazı İşleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
30 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Nevzat TUNĞ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1023
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 29.04.2016 16:05:54