ANA SAYFA

Sıra No: 8
Kurum Kodu: 51597924
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Adres Tespit Tutanakları
Hizmetin Tanımı:

Bölgemizdeki işyerleri ve kişilere ait adres tespitleri

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Belediye Zabıta Yönetmeliği
Hizmetten Yararlananlar: Vatandaşlar, Özel Sektör ve Kamu kurumları
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Zabıta Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe

İlk Başvuru Makamı: yok
Paraf Listesi:

Memur
Şube
Müdürü
Müdür
Başkan Yardımcısı

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Karakollara ve birimlere havale edilir

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 4005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 21.04.2016 16:43:41