ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 29676397
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Hizmetin Tanımı:

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri 

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.Maddesi, 10.08.2005 Tarih, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği
Hizmetten Yararlananlar: Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Esnaflar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Şahıs için:
1. İkametgâh Senedi,
2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3. Sabıka Kaydı,
4. Sağlık Raporu(Devlet Sağlık Kuruluşundan),
5. 3 Adet Fotoğraf,
6. Vergi Levhası,
7. Tapu Fotokopisi,
8. Kira Kontratı (Noter Tasdikli),
9. Kat Maliklerinden Muvafakatname (Noterden),
10. Ortak Açılacak ise Ortaklık Senedi,
11. Taahhütname(Polis yasak ve mevzuatlarına uyacağına dair),
12. İskân Belgesi(Yapı Kullanım İzin Belgesi),
13. Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin),
14. Yerleşim Krokisi,
15. İşyeri Devir Alınacaksa: Devir Sözleşmesi,
16. Ruhsatın Aslı,
17. İtfaiye Raporu.
Şirket Adına ise ayrıca;
1. Ticaret Sicil Gazetesi,
2. İmza Sirküleri,
3. Ortaklar Kurul Kararı(Görevlendirme Hk.),
4. Faaliyet Belgesi

İlk Başvuru Makamı: Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

1) Büyükşehir Belediyesi-İtfaiye Dairesi Başkanlığı,
2) Maski Genel Müdürlüğü,
3) İlçe Emniyet Müdürlüğü,
Esnaf ve Sanatkalar Odası,
4) Bölge Çalışma Müdürlüğü,
5)Kaymakamlık,
6) Cumhuriyet Savcılığı

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Kontrol ve Denetimler 1 Ay içerisinde Evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde Ruhsat 3 Gün içinde düzenlenir.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Ay
Yıllık İşlem Sayısı: 100
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: 1.İbrahim BULUT 2.Samet AVCU 3.Emre ULUBABA 4.Halil SAYIN 5.Emrullah YILDIZ 6.Beyza DEMİREL 7.Didem YEŞİL
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 08:58:34