ANA SAYFA

Sıra No: 7
Kurum Kodu: 73252414
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Tadilat,Yenileme, Yeniden, Güçlendirme
Hizmetin Tanımı:

Dairenin metrekaresini değiştiren, dışarıdan görünen veya bina taşıyıcı unsurlarını etkileyen durumlarda alınması gereken belgedir.  Yenileme :Beş yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan  yapılar için 5 yıllık ruhsat süresi içinde ruhsat süresinin uzatılması işlemine ruhsat yenileme işlemi denir.  Yeniden :Beş  yıllık ruhsat süresi içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapıların ruhsatı hükümsüz hale gelir. Bu durumda yapılacak işlem yeniden ruhsat düzenlemesi işlemidir. Güçlendirme : Hasar görmemiş yapının genel olarak beklenen olası bir depreme dayanıklı hale getirilmesi için mukavemetin ve taşıma kapasitesinin artırılarak güçlendirilmesine istinaden verilen belgedir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi gereğince
Hizmetten Yararlananlar: Tüm Birimler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

İstenen belgeler belediyeden belediyeye ve bina tipine göre değişiklik gösterir. Genel olarak istenen evraklar ise; Tadilat Ruhsatı Dilekçesi, Tapu, İmar Durum Belgesi, Mimari-Statik-Eleketrik-Mekanik Tesisat Projeleri, Proje Müellifi Taahhütnameleri, Fenni Mesul Taahhütnamesi, Apartman Karar Defteri            

İlk Başvuru Makamı: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Çevre ve Şehircilik Müd. Maski Genel Müd. Malatya Büyükşehir Bel.    Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeye Gönderilen Yazışmalar   

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: İlker KIRAÇ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2009 - 2010 - 2012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 16:30:51