ANA SAYFA

Sıra No: 3
Kurum Kodu: 29343334
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Sözleşme İmzalanmadan Önce Hazırlanması Gereken Belgelere İlişkin Açıklama
Hizmetin Tanımı:

-

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
4734 Sayılı kamu ihale kanunu
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:


1- 10 (a) (b) (g) İhale tarihi itibariyle Ticaret Odasından (kayıtlı olduğu oda) alınacaktır.
2- 10 (c) İhale tarihi itibariyle Kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge ( SGK Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.)
3- 10 (d) İhale tarihi itibariyle Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesinden alınacaktır)
4- 10-(e) Sabıka kaydı (İhale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasında)
Anonim Şirket ise : Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının
Limited Şirket ise : Şirket Müdürü (Birden fazla ise tümünün), Şirket Müdürü yoksa ortaklarının tamamının
Kollektif Şirket ise : Ortaklarının Tamamının
Komandit Şirket ise : Komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların
Kooperatiflerde : Yönetim kurulu üyelerinin
Şahıs Şirketleri : Şahsın kendisine ait sabıka kaydı.
5- Karar Pulu – Sözleşme Pulu : Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarlar ayrı ayrı olmak üzere Vergi Dairesine yatırılacaktır.
6- Varsa KİK payı : Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutar. Halk Bankası veya Vakıflar Bankasına KİK Kurumsal tahsilat Hesabı Onbinde beş olarak belirtilerek yatırılacaktır.
8. Kesin Teminat : Banka Mektubu ise sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarda ve süre de olmak üzere ilgili bankadan alınacaktır.(Teklif bedelinin %6 kadar)
Nakit Teminat : Belediyemiz Gelir Müdürlüğü Veznesine yatırılabilir.

İlk Başvuru Makamı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Sözleşmeye Davet Yazısında Sonra 10 Gün İçinde Sözleşme İmzalanır.
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Bülent Cengiz Yücetaş
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1016
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:18:20