ANA SAYFA

Sıra No: 6
Kurum Kodu: 58526588
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Gürültü ve Ses Şikayetlerinin Giderilmesi
Hizmetin Tanımı:

Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasını engellemek.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
2872 Sayılı Çevre Kanununun 14. Maddesi, 5491 Sayılı “Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına” İlişkin Genelge (2006/10) 54119 Sayılı “Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi” (2011/11)
Hizmetten Yararlananlar: Battalgazi Sınırlarında Bulunan Vatandaşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Çağrı Merkezi / BİMER
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
3 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
3 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 138
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Yasin Kaya
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 25.04.2016 16:04:59