ANA SAYFA

Sıra No: 14
Kurum Kodu: 51597924
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: 5326 sayılı Kanun Gereği
Hizmetin Tanımı:

5326 Sayılı Yasaya aykırı hareket eden işyerleri ve şahıslara tanzim edilmektedir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5326 Sayılı Yasa
Hizmetten Yararlananlar: Vatandaşlar, Özel Sektör ve Kamu kurumları
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Zabıta Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe

İlk Başvuru Makamı: Zabıta Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Zbt.Memuru
Zbt.Amiri
Zbt.Müdürü
Başkan Yardımcısı
Başkan

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Encümene yönlendirilir

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 4005
Veriyi Giren Personelin Adı: TAYLAN YAĞMUR
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Ziraat Mühendisi
Veri Giriş Tarihi: 10.05.2019 14:24:29