ANA SAYFA

Sıra No: 13
Kurum Kodu: 51597924
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: 3194 sayılı Kanun Gereği
Hizmetin Tanımı:

İzinsiz yapılaşmalar

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
3194 sayılı İmar Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu Belediye Zabıta yönetmeliği
Hizmetten Yararlananlar: Vatandaşlar, Özel Sektör ve Kamu kurumları
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Zabıta Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe

İlk Başvuru Makamı: Zabıta Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Zbt.Memuru
Zbt.Amiri
Zabıta Müdürü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yönlendirilir.

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
1 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 4005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 22.04.2016 10:24:32