ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 49107986
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Bimer
Hizmetin Tanımı:

Birimimiz tarafından belediyemize BİMER uygulaması aracılığıyla iletilmiş olan başvurular kayıt altına alınıp, belediye bünyesinde gerekli işlemlerin yapılması sağlanır.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu
Hizmetten Yararlananlar: Kamu ve vatandaşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Basın Yayın Ve Halka İlişkiler Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİNDEN GELEN BAŞVURULAR

İlk Başvuru Makamı: Basın Yayın Ve Halka İlişkiler Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 18.04.2016 14:51:13