ANA SAYFA

Sıra No: 5
Kurum Kodu: 29676397
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Alkollü İşletme Ruhsatı
Hizmetin Tanımı:

Umuma Açık İşyeri Ruhsatı

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.Maddesi, 10.08.2005 Tarih, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği
Hizmetten Yararlananlar: Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Esnaflar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

İlk Başvuru Makamı: Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

1. Umuma Açık İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı şartlarına haiz olma,
2. Alkollü Bölge Haritasında bulunma,
3. Emniyet Müdürlüğü Uygunluk yazısı,
4. İtfaiye uygunluk yazısı

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmesi halinde Ruhsat 7 Gün içinde düzenlenir.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 İş Günü içinde
Yıllık İşlem Sayısı: 5
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: 1.İbrahim BULUT 2.Samet AVCU 3.Emre ULUBABA 4.Halil SAYIN 5.Emrullah YILDIZ 6.Beyza DEMİREL 7.Didem YEŞİL
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2020
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 08:53:23