ANA SAYFA

Sıra No: 29
Kurum Kodu: 51597924
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Yıllık Kontroller
Hizmetin Tanımı:

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununa göre yıllık kontrol yapılması

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
Hizmetten Yararlananlar: İşyerlerince kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin yıllık kontrol edilmesi
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Zabıta Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:
İlk Başvuru Makamı: yok
Paraf Listesi:

Zbt.Memuru
Zbt.Amiri
Zbt.Müdürü
Başkan Yardımcısı

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 4005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 22.04.2016 16:38:28