ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 25796663
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Vatandaştan Gelen Yol Yıkama Talepleri
Hizmetin Tanımı:

Akmercan şirketine ihale edilen temizlik hizmeti alım işi çerçevesinde icra edilen görev ve hizmetler

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 3
Hizmetten Yararlananlar: Battalgazi İlçesi
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Çağrı Merkezine Başvuru
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Yazı İşleri Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Vatandaşa cevap yazıları(online olarak)

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
10 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 600
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Azize ÜNLÜ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 4003
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 29.04.2016 14:53:46