ANA SAYFA

Sıra No: 16
Kurum Kodu: 51597924
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Esnaf Denetimleri
Hizmetin Tanımı:

İlgili yasalara göre işyerleri denetlenmek

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
1- 5393 sayılı Yasa, 2- 5326 Sayılı Yasa, 3-1608 Sayılı Yasa
Hizmetten Yararlananlar: Vatandaşlar, Özel Sektör ve Kamu kurumları
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Zabıta Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe, e-mail, şahsen müracaat, telefon

İlk Başvuru Makamı: Zabıta Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Zbt.Memuru
Zbt.Amiri
Zbt.Müdürü
Başkan Yardımcısı
Başkan

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

Encümene yönlendirilir veya tahsilat için Mali Hizmetler Md. Gönderilir.

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
7 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası: 4005
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 22.04.2016 13:21:16