ANA SAYFA

Sıra No: 2
Kurum Kodu: 29343334
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: İhale İşlemleri
Hizmetin Tanımı:

-

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

İhalenin Özelliğine Göre Kamu İhale Kanunu’nca Olması Gereken Standart Formlar

1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
2. İmza Sirküleri
3. Ticaret Sicil Gazetesi
4. Teklif Mektubu ve cetveli
5. Varsa Ortaklık Durum Belgesi
6. İş Ortaklığı Belgesi
7. Geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin %3 kadar)

İlk Başvuru Makamı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
İhalenin Komisyon Kararının Onaylanmasıdan Sonra 3 Gün İçerisinde Katılımcılara Ekap Aracılığı Tebligat Yapılır
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Bülent Cengiz Yücetaş
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1016
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:12:08