ANA SAYFA

Sıra No: 7
Kurum Kodu: 90819040
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Kütüphaneler
Hizmetin Tanımı:

Öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın nezih bir ortamda ders çalışması ve kitap okuyabilmesi

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:

Tüm Vatandaşlar

Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:
İlk Başvuru Makamı: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Süresiz
Yıllık İşlem Sayısı: 27586
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 13:58:03