ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 40959962
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: İmar Planlarına uygun yeni yollar yapmak ve mevcut yolların onarımını yapmak
Hizmetin Tanımı:

-

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Fen İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Dilekçe ile talep

İlk Başvuru Makamı: Fen İşleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Rıfat ARICA 
Eyüp SAĞLAM 

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Projelendirilerek mülkiyet sorunu çözüldükten sonra 30 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 27.05.2019 15:05:24