ANA SAYFA

Sıra No: 5
Kurum Kodu: 58526588
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Sokak Hayvanlarının Toplanması
Hizmetin Tanımı:

Sahipsiz olan sokak hayvanlarının rahat yaşamalarını, iyi muamele görmelerini, acı veya ıstırap çekmelerine karşı en iyi şekilde muhafaza edilmelerini sağlamaktır.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hayvanları Koruma Kanunu (5199 Sayılı Kanun) 4. maddesinin b ve j bentleri
Hizmetten Yararlananlar: Battalgazi Sınırlarındaki sokak hayvanları için yapılacak müracaatlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Çağrı Merkezi/Bimer
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
2 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
2 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 1757
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Mehmet AYDOĞMUŞ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 25.04.2016 16:01:25