ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 29343334
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: İş Deneyim Belgesi
Hizmetin Tanımı:

Yeterliliği göstermek üzere istenilmiş olması halinde istekliler tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak idareye sunulan belgelerdir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
4734 Sayılı kamu ihale kanunu
Hizmetten Yararlananlar:
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Talep Dilekçesi

İlk Başvuru Makamı: Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

İlgili Müdürlüğe gönderilir.

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 09:23:42