ANA SAYFA

Sıra No: 9
Kurum Kodu: 32092537
Standart Dosya Planı Kodu: 710.04
Hizmetin Adı: E-Posta Hesabı Oluşturma
Hizmetin Tanımı:

İşe yeni başlayan çalışanlara, birim ve bölümlere e-posta adresi verilmesi

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde 3
Hizmetten Yararlananlar: Kurum İçi Tüm Personel
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Hizmet Talep Formu

Hizmet Talep Formu

İlk Başvuru Makamı: Bilgi İşlem Müdürlüğü
Paraf Listesi:

Bilgi İşlem Müdürü

 

Teknik Personel

Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
30 Dakika
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Serkan ŞAKİR
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1017
Veriyi Giren Personelin Adı: Taylan YAĞMUR
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Ziraat Mühendisi
Veri Giriş Tarihi: 11.11.2016 09:42:13