ANA SAYFA

Sıra No: 4
Kurum Kodu: 58526588
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması
Hizmetin Tanımı:

Binek Araç, iş makinası, kamyon v.b. taşıtların, lastik tekerlekleri, ömrünü tamamlamış ve kullanılmayacak hale geldiğinde, toprakta veya suda çözünerek çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesini engellemektir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Çevre Kanunun (2872 Sayılı Kanun) ve Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25.11.2006 tarihli ve 26357 Sayılı Resmi Gazete)
Hizmetten Yararlananlar: Battalgazi Belediyesi
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Çağrı Merkezi / BİMER
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
3 Gün
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
3 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Yasin Kaya
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 25.04.2016 15:58:41