ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 47387595
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Meclis Karar Sureti Verilmesi
Hizmetin Tanımı:

Evrak Talebi

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Hizmetten Yararlananlar: Gerçek ve Tüzel Kişiler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Yazı İşleri Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Tarih ve Sayı İçeren Dilekçe 

İlk Başvuru Makamı: Yazı İşleri Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
1 Saat
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
EVET
Sorumlu Personel: Bülent COŞKUN
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1019
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 29.04.2016 15:55:28